JAK SE ZAPOJIT DO KMB

FORMOVÁNÍ UČEDNÍKŮ + VÝCVIK VEDOUCÍCH
"Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě." Jozue 1:8


1. KONTAKTUJTE NÁS - stačí poslat kontaktní email s číslem telefonu nebo zavolat.

2. VYBERTE VEDOUCÍ SKUPIN - chlapy zapálené pro službu mužům.

3. ABSOLVUJTE VÝCVIKOVÝ SEMINÁŘ PRO VEDOUCÍ KMB - délka cca 2 hodiny, při větším počtu účastníků rádi přijedeme k vám. Pro jednotlivce nabízíme také seminář prostřednictvím Skypu (délka cca 2 hodiny).

4. OBJEDNEJTE UČEBNICE KMB

5. PODÍVEJTE SE NA ZÁKLADNÍ VÝCVIKOVÁ VIDEA - každý člen skupiny by měl shlédnout Lekce 1 a 2 na úvodní straně webu.

6. VAŠE SKUPINY BUDEME DÁLE PODPOROVAT - viz aplikace KMB, You Tube kanál KMB, facebook atd.

7. ŘIĎTE SE POKYNY PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SKUPIN - videa a principy níže.


JAK ÚSPĚŠNĚ VÉST SKUPINU KMB

 1. Počet členů: 2-6.
 2. Setkání: každý týden (až 14 dní) na minimálně 90 minut.
 3. Využívat Skype pokud není možno setkat se osobně.
 4. Každý týden dokončit celou lekci (některé lekce v Knize 2 trvají 2 týdny).
 5. Držet se Průvodce vedoucího.
 6. O duchovní multiplikaci mluvit od začátku a často.
 7. Mít modlitební podporu dalších členů sboru.
 8. První týden shlédnout video KMB Lekce 1 (na You Tube KMB CR).
 9. Přečíst slib Můj závazek na straně 23, před Lekcí 2 ho podepsat.
 10. Před první lekcí si přečíst Prolog a Lekci 1.
 11. Naučit se správně používat aklikace KMB.
 12. Sdílet společně Ztišení ve složce na Disku Google skupiny.

SDÍLENÍ ZTIŠENÍ NA DISKU GOOGLE

 1. Když muži nesdílejí svá Ztišení a nejsou za ně nikomu zodpovědní, často to vede k selhání. Sdílení přes Disk Google (DG) vám pomůže uspět. 
 2. Vedoucí skupiny založí složku skupiny na svém DG.
 3. Členové skupiny se seznámí s fungováním DG - viz DG video tutoriál (zde vlevo).
 4. Vedoucí pozve členy do složky skupiny. Nikdo jiný do ní nemá přístup.
 5. Ve složce má každý svoji podsložku, označenou jménem, kam ukládá svá Ztišení.
 6. Přesun Ztišení z aplikace KMB do složky je snadý - viz tutoriály a návody k aplikacím.
 7. Sdílením Ztišení si navzájem pomáháme vytvořit a udržet návyk rozjímání nad Písmem.
 8. V DG (na rozdíl od vašeho počítače nebo tabletu) jsou vaše Ztišení v bezpečí.
 9. Po skončení kurzu si členové přemístí celý svůj archiv Ztišení do svého DG a mohou pokračovat dál.
 10. Těm, kteří dokončili kurz a nepracují s učedníky doporučujeme pokračovat ve sdílení alespoň s jedním mužem.