PRAKTICKÝ KURZ STUDIA BIBLE

KAŽDÝ MUŽ BOJOVNÍKEM

UČEDNICTVÍM K DUCHOVNÍ MULTIPLIKACI


PODÍVEJTE SE NA ÚVODNÍ VIDEA

Co je KMB

Biblický základ kurzu KMB

Proces učednictví v kurzu KMB

Chcete začít kurzy KMB? Kontaktujte nás. 
Vedoucí kurzů vyškolíme. 
Skupinám poskytneme všestrannou podporu.

Kurz KMB učí muže vstoupit do míst, kde mohou být vzděláváni Boží milostí. Zaměřuje se na každodenní život. Vybaví muže základními dovednostmi, které jim umožní chodit s Bohem a uspět v oblastech, kde to opravdu potřebují. Nejen občas, ale po celý život.

3 UČEBNICE - 27 LEKCÍ - 31 TÝDNŮ

Kniha 1

JAK CHODIT S BOHEM

9 lekcí, 9 týdnů.

Pomáhá nám zvládnout následující základní dovednosti učednictví:
- Ztišení - rozjímání nad Písmem
- Modlitba
- Zapamatování veršů- Uvedení Slova do praxe.
Tyto dovednosti jsou aplikovány na témata v dalších dvou knihách. Všichni účastníci kurzů proto musí začít knihou KMB 1.

Kniha 2
MANŽELSTVÍ A VÝCHOVA DĚTÍ
8 lekcí, až 12 týdnů.


Nabízí nám biblický náhled a praktickou pomoc v oblasti manželství a výchovy dětí.
Zvláštní důraz je kladen na výchovu náctiletých. Tyto lekce už hluboce ovlivnily životy desítek tisíc mužů a pomohly jim stát se lepšími manželi a otci.


Kurz doplňuje:

Kniha 3 
PENÍZE, SEX, PRÁCE, TĚŽKÉ ČASY, NAPLNĚNÍ ŽIVOTA

10 lekcí, 10 týdnů.


Zaměřuje se na aplikaci Písma do oblasti peněz, sexu, morální čistoty, práce, zvládání těžkých časů a naplnění života.

Hned po rodinné sféře jsou to oblasti, které nejvíce ovlivňují životy mužů a ve kterých potřebují zvítězit.

ŽIVOT JE BOJ, PÍSMO JE ZBROJ!

Stůjte tedy opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je slovo Boží. Efezským 6:14-17

Proč učedníci?

Ježíš formoval skutečné, odvážné muže. Jeho učedníci byli opravdoví chlapi s rovnou páteří a silným charakterem. Milovali Pána a zemřeli za to, čemu věřili. Pomohli vytvořit křesťanský svět. Jak ale vychovat takové muže dnes?

Proč bojovníci?

Proč tolik křesťanských mužů v životě selhává? Protože většina z nich nikdy nebyla vycvičena a vybavena nezbytnými dovednostmi, aby mohli bojovat a zvítězit. Kdyby vojáci neabsolvovali základní výcvik, nikdo z nich by nepřežil první bitvu.

Kde muži bojují?

Toto jsou bitevní pole, kde muži tráví většinu života:

  • důsledné chození s Bohem
  • manželství a výchova dětí
  • práce a peníze
  • sex a morální čistota
  • těžké časy a naplnění života

Autor série a hlavní vedoucí KMB: LONNIE BERGER


Tento kurz je výsledkem více než 30 let zkušeností s vedením učedníků, které autor, Lonnie Berger, nashromáždil jako člen mezinárodní křesťanské organizace The Navigators. Za tu dobu vedl k učednictví, mentoroval a školil tisíce mužů. V současnosti je globálním vedoucím TWR služby mužům.


TWR je největší křesťanská mediální společnost světa. Hlásá evangelium slovem i obrazem ve 230 jazycích a 160 zemích.

KMB JE SLUŽBOU TWR 

VE SPOLUPRÁCI S 
THE NAVIGATORS

The Navigators je mezinárodní a mezidenominační služba zaměřená na učednictví. Od roku 1933 učí křesťany jak růst ve víře a sdílet evangelium. Pracuje ve 103 zemích světa.